Produkty

Mapei

ECO PRIM PU 1K TURBO

Mapei

ECO PRIM PU 1K TURBO

Eco Prim PU 1K Turbo jest jednoskładnikowym, poliuretanowym preparatem gruntującym, wiążącym pod wpływem reakcji z wilgocią zawartą w otoczeniu oraz w podłożu. Jest to produkt łączący w sobie funkcje kilku preparatów gruntujących, ponieważ można go użyć jednocześnie do wzmocnienia słabego podkładu, odcięcia wilgoci resztkowej poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej, również do zamknięcia pylących powierzchni podkładów oraz do stworzenia mostka szczepnego (po zasypaniu świeżo nałożonego gruntu piaskiem kwarcowym).

 • Postać: płynna.
 • Utrata lepkości: po 30-40 min.
 • Obciążenie ruchem pieszym: nie wcześniej niż po 40 minutach, ale koniecznie po całkowitym wyschnięciu
 • Ostateczny czas utwardzenia: 2 godziny
 • Czas oczekiwania przed nanoszeniem następnej warstwy preparatu gruntującego: min. 30-40 minut, max. do 2 godzin
 • Czas oczekiwania przed nanoszeniem kleju bezpośrednio na zagruntowany podkład bez zasypki z piasku kwarcowego: min. 2 godziny, max. 24 godziny
 • Czas oczekiwania przed montażem okładzin przy pomocy klejów reaktywnych: minimalnie 2 godz., maksymalnie 24 godz.
 • Minimalny czas oczekiwania przed nanoszeniem kleju, na warstwie preparatu zasypanego piaskiem kwarcowym:  min. 2 godziny
 • Nakładanie: pędzlem lub wałkiem.
 • EMICODE: EC1 Plus − bardzo niska emisja VOC.
 • Kolor: brązowy.
 • Przechowywanie: 12 mies.
 • Zużycie: 200-300 g/m² na jedną warstwę. Stosowany jako bariera paroszczelna maksymalnie do 450 g/m² (2-3 warstwy krzyżowo).
 • Opakowania: pojemniki 10 kg.

Przeznaczenie

Jednoskładnikowy, szybkoschnący preparat poliuretanowy do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej z podkładu poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej. Produkt ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.