Produkty

EPORIP TURBO

EPORIP TURBO

Eporip Turbo to dwuskładnikowy wyrób na bazie reaktywnej żywicy poliestrowej, dostarczany w ściśle określonych proporcjach składników (składnik A = żywica, składnik B = utwardzacz), które przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Eporip Turbo jest produktem płynnym, który twardnieje bezskurczowo, a po utwardzeniu charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz zdolnością do spajania betonu i stali.

  • Postać: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa.
  • Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały.
  • Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 500:8.
  • Czas wiązania: 20-30 min.
  • Maksymalny czas użytkowania: 7 min.
  • Nakładanie: pędzlem, pacą lub wlewanie.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny.
  • Opakowania: puszki metalowe 508 g, składnik A: 500 g; składnik B: 8 g.

Przeznaczenie

Bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy pęknięć w podłożach cementowych, klejenia oraz naprawy ubytków.