Produkty

Mapei

ULTRABOND ECO P909 2K

Mapei

ULTRABOND ECO P909 2K

Ultrabond Eco P909 2K jest dwuskładnikowym, bezwodnym i bezrozpuszczalnikowym reaktywnym klejem o bardzo niskim poziomie emisji lotnych związków organicznych (EMICODE EC1PLUS R). Składnik A jest polimerem poliuretanowym, a składnik B jest
ciekłym utwardzaczem. Po zmieszaniu obu składników, otrzymuje się jednokolorową masę, dającą się łatwo nanosić za pomocą szpachelki zębatej oraz doskonale zachowującą jej wzór („trzymającą zęba”). Po utwardzeniu (około 24 godzin w temperaturze
pokojowej) w wyniku reakcji chemicznej, Ultrabond Eco P909 2K staje się mocną emulsją o wysokiej przyczepności do wszystkich rodzajów podłoży, również tych, które nie są chłonne.

  • Postać: składnik A: pasta; składnik B: ciecz.
  • Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 9:1.
  • Maksymalny czas użytkowania: 40-50 min.
  • Czas schnięcia otwartego: 1 godz.
  • EMICODE: EC1Plus − bardzo niska emisja VOC.
  • Kolor: składnik A: ochra; składnik B: ciemnobrązowy.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 0,8-1 kg/m².
  • Opakowania: zestawy 9 + 1 kg.

Przeznaczenie

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych,
do przyklejania wszystkich rodzajów parkietu. Na ogrzewanie podłogowe.