Produkty

Mapei

ULTRACOAT MT 2K

Mapei

ULTRACOAT MT 2K

Dwuskładnikowy lakier akrylowo-poliuretanowy w dyspersji wodnej do podłóg drewnianych, gwarantujący wysoką odporność na ścieranie i zużywanie się, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (EMICODE EC1PLUS). Polecany do podłóg narażonych na średnie i duże obciążenie ruchem pieszym.

 • Postać: Składnik A: płyn ; Składnik B: płyn
 • Kolor: Składnik A: mleczny ; Składnik B: transparentny
 • Gęstość [g/cm³]: A:1,045  ; B: 1,020
 • Przechowywanie: A: 2 mies. ; B: 12 mies.
 • Proporcje mieszania: składnik A:        składnik B = 10:0,5.
 • Maksymalne dopuszczalne proporcje rozcieńczenia (Dyr. 2004/42/WE): 10% czystą wodą lub preparatem ULTRACOAT EL.
 • Szlifowanie: po 12 godz.
 • Lakierowanie (bez szlifowania): po upływie 2 godz., ale w ciągu 5 godz.
 • Nanoszenie: wałkiem.
 • Zużycie: 80-100 ml/m² na pierwszą warstwę, 50-70 ml/m² przy kolejnych warstwach.
 • Opakowania: zestaw (A+B) 4,725 l.