Produkty

Mapei

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Mapei

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Jednoskładnikowy lakier podkładowy w dyspersji wodnej, o niskiej emisji lotnych związków organicznych, niezawierający NMP, przeznaczony do podłóg drewnianych.

  • Postać: płyn.
  • Maksymalne dopuszczalne proporcje rozcieńczenia (Dyr. 2004/42/WE): 10% czystą wodą lub preparatem ULTRACOAT EL.
  • Piaskowanie: po 2 godz.
  • Malowanie (bez piaskowania): (w przypadku cykli składających się na trzy warstwy): po 2 godz., ale nie później niż po upływie 5 godz.
  • Kolor: transparentny.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 80-100 g/m² na jedną warstwę
  • Opakowania: pojemniki 5 l.