Produkty

Mapei

ECO PRIM T

Mapei

ECO PRIM T

Eco Prim T jest łatwym do nanoszenia, niezawierającym rozpuszczalników, ekologicznym preparatem gruntującym na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej . Ekologiczny, akrylowy preparat gruntujący w dyspersji wodnej,
o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), niezawierający rozpuszczalników. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, elastycznością, odpornością na działanie wody i starzenie.

 • Postać: płynna.
 • Proporcje rozcieńczania: 1:1 lub 1:2 do podłoży chłonnych, nierozcieńczony do podłoży niechłonnych.
 • Czas oczekiwania przed zastosowaniem zapraw klejowych lub mas wyrównujących:
  -na podłożu betonowym i drewnianym 2-3 godz.,
  -na ceramice 1-5 godz.
 • Nakładanie: wałkiem lub pędzlem.
 • EMICODE: EC1PLUS − bardzo niska emisja VOC.
 • Kolor: biały.
 • Przechowywanie: 12 mies.
 • Zużycie: 0,1-0,2 kg na 1 m2, w zależności od chłonności podłoża.
 • Opakowania: kanistry 20, 10 i 5 kg.

Przeznaczenie

Akrylowa, bezrozpuszczalnikowa emulsja gruntująca w koncentracie, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do podłoży chłonnych i niechłonnych.