Produkty

Mapei

PROSFAS

Mapei

PROSFAS

Prosfas jest mieszanką silikatów w roztworze wodnym, charakteryzującą się niską lepkością i związanymi z nią doskonałymi właściwościami penetracyjnymi. Preparat może wnikać w podłoże na głębokość kilku centymetrów, a po wyschnięciu poprawia spoistość podłoża. Prosfas jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.

  • Postać: płynna.
  • Czas schnięcia: w zależności od chłonności podłoża, ok. 7 dni.
  • Przechowywanie: 24 mies. chronić przed mrozem.
  • Nakładanie: pędzlem lub wałkiem.
  • Kolor: transparentny.
  • Zużycie: ok. 0,5-1 kg/m2.
  • Opakowania: pojemniki 25 kg.

Przeznaczenie

Bezrozpuszczalnikowy, krzemianowy preparat wzmacniający do podkładów cementowych. Głęboko penetrujący. Stosować wyłącznie na podkłady suche o wilgotności resztkowej poniżej 2,0% z uwagi na możliwe znaczne wydłużenie czasu schnięcia w przypadku zbyt wilgotnych podkładów cementowych.