Produkty

Mapei

TOPCEM PRONTO C35

Mapei

TOPCEM PRONTO C35

Topcem Pronto C35 jest wstępnie zmieszaną, gotową do użycia zaprawą cementową, o bardzo wysokiej wytrzymałości końcowej (35 N/mm2), krótkim czasie schnięcia i kontrolowanym skurczu, która dzięki przyspieszonemu procesowi wiązania uzyskuje
wytrzymałość na poziomie >22 N/mm2, już po 7 dniach od wykonania. Topcem Pronto C35 składa się ze specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu. Topcem Pronto C35 jest łatwy w zastosowaniu, gdyż wymaga jedynie wymieszania z woda. Dzięki temu można uniknąć błędów związanych z dodawaniem nieodpowiedniej ilości spoiwa oraz niewłaściwym doborem kruszywa – czynnikami, które wywierają istotny wpływ na końcowe parametry podkładu.

Topcem Pronto C35 jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy występują problemy z dostarczeniem odpowiedniego kruszywa lub transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony. Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia Topcem Pronto C35 umożliwia szybszy montaż okładzin. Topcem Pronto C35 zapewnia wysokie przewodnictwo cieplne, w związku z czym jest również produktem
rekomendowanym do wykonywania podkładów grzejnych.

  • Zalecane proporcje mieszania: 1 worek 25 kg TOPCEM PRONTO C35 na 1,5-1,8 l wody.
  • Maksymalny czas użytkowania: 1 godz.
  • Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godz.
  • Czas oczekiwania przed montażem: płytek ceramicznych − 24 godz., kamienia naturalnego − 2 dni, parkietów i wykładzin − 4 dni.
  • Wilgotność resztkowa po 4 dniach: poniżej 2%.
  • Nakładanie: ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łatą).
  • EMICODE: EC1Plus − bardzo niska emisja VOC.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia
  • Opakowania: worki 25 kg.

Przeznaczenie

Gotowa do użycia, normalnie wiążąca i szybkoschnąca zaprawa o kontrolowanym skurczu i bardzo wysokiej wytrzymałości, do wykonywania podkładów (jastrychów) podłogowych o grubości od 10 do 80 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, dywanowe, gumowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet i deski z drewna litego itp.