Produkty

Mapei

TOPCEM PRONTO C25

Mapei

TOPCEM PRONTO C25

Topcem Pronto C25 jest to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa cementowa, o wysokiej wytrzymałości końcowej, normalnym czasie wiązania i kontrolowanym skurczu, składająca się ze specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu. Topcem Pronto C25 jest łatwy w zastosowaniu, gdyż wymaga jedynie wymieszania z woda. Dzięki temu można uniknąć błędów związanych z dodawaniem nieodpowiedniej ilości spoiwa oraz niewłaściwym doborem kruszywa –czynnikami, które wywierają istotny wpływ na końcowe parametry podkładu.

Topcem Pronto C25 jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy występują problemy z dostarczeniem odpowiedniego kruszywa lub transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony. Topcem Pronto C25 ma czas wiązania zbliżony do tradycyjnych zapraw cementowych, odznacza się jednak krótszym czasem schnięcia i sezonowania, a wiec umożliwia szybszy montaż okładzin.

  • Zalecane proporcje mieszania: 1 worek 25 kg TOPCEM PRONTO C25 na 1,5-1,8 l wody.
  • Maksymalny czas użytkowania: 1 godz.
  • Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godz.
  • Czas oczekiwania przed montażem: płytek ceramicznych − 48 godz., kamienia naturalnego − 4 dni, wykładzin − 7 dni.
  • Wilgotność resztkowa po 7 dniach: poniżej 2%
  • Nakładanie: ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łatą).
  • EMICODE: EC1Plus − bardzo niska emisja VOC.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia
  • Opakowania: worki 25 kg.

Przeznaczenie

Gotowa do użycia, normalnie wiążąca i szybkoschnąca zaprawa o kontrolowanym skurczu, do wykonywania podkładów (jastrychów) podłogowych o grubości od 10 do 100 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, linoleum, dywanowe, gumowe i panele podłogowe oraz inne materiały podłogowe.