Produkty

Mapei

TOPCEM

Mapei

TOPCEM

Topcem jest specjalnym spoiwem hydraulicznym, które
po wymieszaniu z wodą i kruszywem o zróżnicowanym
uziarnieniu charakteryzuje się zdolnością
do utwardzenia w ciągu 24 godzin i całkowitego
wyschnięcia w ciągu 4 dni, niezależnie od grubości
warstwy.

Służy do mieszania z kruszywem w celu uzyskania
zaprawy do wykonywania podkładów cementowych na już
istniejących i nowych podłożach przed montażem
okładzin, takich jak: parkiety, ceramika, kamień
naturalny, wykładziny PVC i linoleum, wykładziny
tekstylne i kauczukowe.

  • Zalecane proporcje mieszania: 1 worek 20 kg TOPCEM z 140-160 kg kruszywa (o średnicy 0-8 mm) oraz 10-12 kg wody, przy suchym kruszywie.
  • Maksymalny czas użytkowania: 40-60 min.
  • Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godz.
  • Czas oczekiwania przed montażem: płytek ceramicznych − 24 godz., kamienia naturalnego − 2 dni, parkietów i wykładzin − 4 dni.
  • Wilgotność resztkowa po 4 dniach: poniżej 2%.
  • Nakładanie: ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą pacą gładką (łatą).
  • EMICODE: EC1Plus − bardzo niska emisja VOC.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 2-2,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.
  • Opakowania: worki 20 kg.

Przeznaczenie

Przygotowanie zarówno podkładów pływających jaki podkładów związanych z podłożem, na istniejących lub nowych podłożach, przed układaniem posadzek z drewna, PVC, linoleum, wykładzin dywanowych, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i innych pokryć podłogowych gdzie wymagany jest krótki czas
schnięcia.