Produkty

Mapei

ULTRACOAT AQUA PLUS

Mapei

ULTRACOAT AQUA PLUS

Bezrozpuszczalnikowe spoiwo niezawierające NMP, do mieszania z trocinami, przeznaczone do szpachlowania podłóg drewnianych, do stosowania z lakierami i olejami z linii ULTRACOAT.

  • Postać: płynny żel.
  • Gęstość: 1 g/cm³.
  • Lepkość Brookfielda (mPa·s): 2000-3000.
  • Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C.
  • Szlifowanie: po około 1 godz.
  • Malowanie: lakierami wodnymi, po 3 godz. i nie później niż po 5 godz.
  • EMICODE: EC1PLUS − bardzo niska emisja VOC.
  • Przechowywanie: 12 mies.
  • Zużycie: 100-120 g/m² na jedną warstwę.
  • Opakowania: pojemniki 5 l.