Produkty

Mapei

ULTRACOAT BINDER

Mapei

ULTRACOAT BINDER

Ultracoat Binder jest jednoskładnikowym spoiwem przeznaczonym do przygotowywania specjalnej szpachlówki, przed zastosowaniem wodnych lakierów poliuretanowych Ultracoat i olejów Ultracoat Oil. Wyjątkowo wysoka zdolność zwilżania przy niskiej lepkości oraz wysoka siła wiązania, pozwalają uzyskać szpachlówkę o wysokiej zawartości ciał stałych oraz o doskonałej urabialności, która utrzymuje się przez długi czas. Przygotowana szpachlówka, która nie została zużyta w całości, może być przechowywana przez wiele dni w szczelnie zamkniętym plastikowym pojemniku, bez utraty doskonałych właściwości roboczych. Ultracoat Binder po zmieszaniu z mączką drzewną, osiąga doskonałe właściwości wiążące oraz wypełniające, a po wyschnięciu daje się łatwo i szybko szlifować. Ultracoat Binder nie zawiera rozpuszczalników.

 • Postać: płynny żel.
 • Gęstość: 1 g/cm³.
 • Lepkość Brookfielda (mPa·s): 6000/8000.
 • Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C.
 • Piaskowanie: po około 1 godz.
 • Malowanie: lakierami po 100-120 min cyklami lakierów na bazie wody.
 • EMICODE: EC1PLUS  − bardzo niska emisja VOC.
 • Kolor: transparentny.
 • Przechowywanie: 12 mies.
 • Zużycie: 100-120 g/m² na jedną warstwę.
 • Opakowania: pojemniki 5 l.

Przeznaczenie

Spoiwo na bazie nitrocelulozy w dyspersji rozpuszczalnika, do mieszania z trocinami, przeznaczone do szpachlowania podłóg drewnianych, w tym do wypełniania dużych pęknięć.